Behörigheter


Byggkeramikrådet

Vi är anslutna till Byggkeramikrådet (BKR), vilket säkerställer att alla arbeten utförs fackmässigt enligt Byggkeramiksårdets branschregler för våtrum (BBV).

PER

PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening utvecklar tekniskt bra lösningar inom plattsättningsområdet.

Villaägarna

Villaägarna Riksförbund har skapat en unik kvalitetsmärkning av hantverkare för att säkerställa att entreprenören uppfyller de krav Villaägare ska kunna ställa på ett byggföretag.

 

 

 

 

Säkervatten och Elsäkerhetsverket

Med en mångårig vänskap och samarbete med våra underentreprenörer har vi inga problem med att lämna kvalitets intyg för våra kunder efter avslutade projekt

 

Försäkringar


Folksam

Vi är ansvarsförsäkrade via FOLKSAM upp till 10,000,000 kronor.