Behörigheter


Byggkeramikrådet

Vi är anslutna till Byggkeramikrådet (BKR), vilket säkerställer att alla arbeten utförs fackmässigt enligt Byggkeramiksårdets branschregler för våtrum (BBV).

PER

PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening utvecklar tekniskt bra lösningar inom plattsättningsområdet.

Villaägarna

Villaägarna Riksförbund har skapat en unik kvalitetsmärkning av hantverkare för att säkerställa att entreprenören uppfyller de krav Villaägare ska kunna ställa på ett byggföretag.

Försäkringar


Trygg Hansa

Vi är ansvarsförsäkrade via Trygg Hansa upp till 10 000 000 kronor.